TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   All posts

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở Nevada NV

Mar 02, 21:50     1,385 miles    # 262

Cần Thợ Nails Khu Mỹ Trắng!!!

Cần Thợ Nails Khu Mỹ Trắng!!!

Scottsbluff, Nevada NV

Tiệm Nail ở Nebraska. Cần thợ nails biết làm bột, TCN, bao lương từ $4500 - $5000/ tháng tuỳ tay nghề (trên ăn chia 6/ 4, income khong bao gio duoi $6000/ thang ngay ca trong mua dich COVID) . Tiệm đông khách quanh năm, khách dễ chịu, tip nhiều. Làm việc với tính cách gia đình, vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, không tranh giành, chủ nhường khách cho thợ. Có phòng riêng rộng rãi, wifi, có xe đưa đón cho thợ. Xin gọi để biết thêm chi tiết. L/ L Julie 714-837-1438, or Harry 714-702-7945. Bao lương $1200/ tuần Contact: Julie (714) 837-1438

 1,281 Views    |    Share  

12345

 
   Share Timthonails 
 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:24 - January 18