TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   All posts

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở Minnesota MN

Jul 08, 23:49     894 miles    # 372

Tim tho nails

Tim tho nails

Tiem vung cottage grove , Minnesota MN

Can tho nails nu co ban Minnesota Xin lien he Thương lượng Contact: Quyen 6513078740

 2,899 Views    |    Share  

Apr 13, 10:55     914 miles    # 315

Cần thợ nail làm bột có kinh nghiệm

Cần thợ nail làm bột có kinh nghiệm

Plymouth, Minnesota 55441, Minnesota MN

E đg cần mướn thợ nail làm bột có kinh nghiệm, (bik làm design càng tốt) sẽ train thêm nếu cần, chịu học hỏi và làm có tâm. Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng. Ai muốn về đội e thì inbox e nhá. Tiệm Lush Nails ở plymouth, Minnesota. Thương lượng Contact: Lush Nails (763) 208-6420

 3,162 Views    |    Share  

12345

 
   Share Timthonails 
 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:52 - January 18