TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   All posts

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở Maine ME

Oct 20, 22:53     599 miles    # 425

Tìm thợ

Tìm thợ

Brewer Maine, Maine ME

GẤP!! Cần nhiều thợ Nail làm chân tay nước, nếu biết làm bột nhúng càng tốt. Tiệm ở Brewer Maine, khu Mỹ Trắng sang rất đông khách, Típ từ $300-$500/ tuần. Lương trung bình từ $900-$1.500/ tuần. Có chỗ ở riêng tư sạch sẽ, có wifi cho thợ ở xa. Phone tiệm: +1 207-307-7897 gặp C Tangie 1.500/ week Contact: Mai Ka 207-307-7897

 1,712 Views    |    Share  

12345

 
   Share Timthonails 
 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:19 - January 18