TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   All posts

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở Iowa IA

Feb 27, 01:57     729 miles    # 254

Cần thợ gấp

Cần thợ gấp

Dubuque, Iowa IA

Cần thợ tay chân nước, ưu tiên cho nữ. Tiệm khu mỹ trắng, tips cao, có chỗ cho thợ ở. Income ổn định. Tiệm cách Chicago 3 tiếng. Xin liên lạc Bảo hoặc Oanh 714-707-1525 Thương lượng Contact: Bảo (714) 707-1525

 410 Views    |    Share  

Feb 24, 06:45     862 miles    # 188

Can Tho Nails Gap!!

Can Tho Nails Gap!!

Nevada, Iowa IA

Em cần thợ Nail Xin liên lạc 5154446098 Tiệm ở thành phố Nevada tiểu ban Iowa, cách thành phố Des moines, Iowa 40 phút. Tiệm làm khách de thương, đong khách, Tip cao. Anh chị nào muốn xin liên lạc em! Thương lượng Contact: Jenny Luu (515) 444-6098

 137 Views    |    Share  

12345

 
   Share Timthonails 
 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 15:59 - September 16