TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   All posts

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở Iowa IA

Sep 22, 19:22     842 miles    # 414

Cần Sang Tiệm tại Tp: Dubuque, Tiểu Bang Iowa.

Cần Sang Tiệm tại Tp: Dubuque, Tiểu Bang Iowa.

Lowa, Iowa IA

Tiệm có 8 ghế lớn 2 ghế nhỏ.9 bàn Rộng 2045 sq. ft. có 1 phòng ăn 1 phóng wax. Gross Income: 450-550K / năm Rent: $3.500 Lease Term: còn 4 năm Tiệm nằm trong Shopping của TARGET và HY-VEE (chợ mỹ) Parking Rộng Tiệm Hoạt Động từ năm 2012 *** đả có lượng khách ổn định !!! Địa Chỉ: 3500 Dodge Street St SUITE 100, Dubuque IA.52003 LL: (714) 707-1525 anh Bảo Giá $150K Tiệm Có PPP Loan và đả được approved FORGIVENESS! Giấy tờ Incomes và Statements đầy đủ!!! 150k Contact: Manager (714) 707-1525

 1,860 Views    |    Share  

Feb 27, 01:57     729 miles    # 254

Cần thợ gấp

Cần thợ gấp

Dubuque, Iowa IA

Cần thợ tay chân nước, ưu tiên cho nữ. Tiệm khu mỹ trắng, tips cao, có chỗ cho thợ ở. Income ổn định. Tiệm cách Chicago 3 tiếng. Xin liên lạc Bảo hoặc Oanh 714-707-1525 Thương lượng Contact: Bảo (714) 707-1525

 595 Views    |    Share  

Feb 24, 06:45     862 miles    # 188

Can Tho Nails Gap!!

Can Tho Nails Gap!!

Nevada, Iowa IA

Em cần thợ Nail Xin liên lạc 5154446098 Tiệm ở thành phố Nevada tiểu ban Iowa, cách thành phố Des moines, Iowa 40 phút. Tiệm làm khách de thương, đong khách, Tip cao. Anh chị nào muốn xin liên lạc em! Thương lượng Contact: Jenny Luu (515) 444-6098

 282 Views    |    Share  

12345

 
   Share Timthonails 
 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 15:39 - January 18