TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Jan 01, 06:50     449 miles    # 80

Cần tìm thợ nail

Cần tìm thợ nail

North Charleston, South Carolina SC

Tiệm rất đông khách, cần thợ có bằng SC làm acrylic. Gọi để biết thêm chi tiết. $6000-$8000/ tháng Contact: Thang Vo (843) 572-7023

 1,180 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:13 - January 18