TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Sep 11, 03:01     976 miles    # 394

Tìm thợ naill khu mỹ trắng

Tìm thợ naill khu mỹ trắng

Baton Rouge, Louisiana LA

CẦN THỢ NAILS!!!!!! Tiệm ở khu Mỹ trắng Baton Rouge, LA cần tìm thợ chính và phụ làm full time hoặc part time (mở 7 ngày/ tuần) . Khách nice, dễ chịu, good tip. Nhân viên trẻ, vui vẻ hoà đồng. Thợ vẫn hưởng lương 3 ngày off (Easter, Thanksgiving, và Christmas) . Tiệm làm bao lương ($900-$1100/ tuần tuỳ tay nghề) . Luôn update đồ mới và sẵn sàng train thợ nếu chưa giỏi. Liên hệ sớm qua số cellphone 2259391999 1.100/ week Contact: manager 2259391999

 267 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 15:48 - September 16