TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Sep 07, 10:05     491 miles    # 386

Tìm thợ lương $1000

Tìm thợ lương $1000

Mount Pleasant, Michigan MI

Tiệm cần thợ làm hết tất cả bao lương $1000 tuần trở lên tùy theo khả năng sáu ngày Hon thì ăn chia Do khả năng của mình nhà có phòng cho Thợ ở…tìm ở Mount Pleasant MI Xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin Anthony 9899805559 $1000 Contact: Manager 989980-5559

 439 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:57 - September 16