TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Sep 07, 04:43     641 miles    # 385

Tìm thợ nail gấp

Tìm thợ nail gấp

Tiểu Bang Illinois, Illinois IL

CẦN THỢ NAILS !!! Cần thợ nail gấp, biết làm dip, no chip, bột hoặc chân tay nước. Tiệm sang, khu Mỹ trắng, tip cao, rất đông khách, bao lương hoặc ăn chia, bảo đảm lương trên 6,000/ tháng. Tiệm làm việc vui vẻ, Tiệm mở cửa 10h sáng đến 7h30, Tiệm Đóng cửa CN. Welcome Anh chị Em nào ở khu, Vernon Hill, Buffalo Grove, Deerfield, Tiểu Bang Illinois. (không nhận thợ xuyên bang) Xin liên lạc : 773-738-2222 / 773-739-0588 6,000$ Contact: Manager 773-738-2222

 444 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 15:57 - September 16