TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Apr 22, 15:01     1,124 miles    # 349

Cần gấp thợ bột

Cần gấp thợ bột

2012 NW 178th St, Edmond, Oklahoma OK

Tiệm nail ở Edmond, Oklahoma cần gấp thợ làm bột và thợ part time. Bao lương $800-$1000/ 6 ngày theo tay nghề. Anh chị vui lòng gọi 405-974-8598. Thank you! $800-$1000/ 6 ngày Contact: Vincent 4059748598

 3,784 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:20 - September 16