TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Apr 22, 09:22     312 miles    # 348

Tìm nhiêu thợ nail gấp gấp gấp!!!

Tìm nhiêu thợ nail gấp gấp gấp!!!

11524 N Tryon St, North Carolina NC

Cần tìm nhiều thợ nail gấp làm tay chân nước, dipping or everything càng tốt, bao lương cao trên ăn chia có bonus 1 tuần vacation!Tiệm ở Charlotte đông khách income cao, chủ vui vẻ nhiệt tình và turn ko giành giựt công bằng!Mọi người text or call em qua cell cũng được 704 340 3167 $1.200 and up/ tuần Contact: Trang 704 340 3167

 3,920 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 17:38 - September 16