TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Apr 21, 22:34     894 miles    # 345

Cần thợ làm bột và tay chân nước gấp!!!

Cần thợ làm bột và tay chân nước gấp!!!

Fort myert, Florida FL

Tiem nail trong khu Publix Fort Myers đang hoạt động kinh doanh rất tốt, cần thêm thợ làm bột có kinh nghiệm và thợ nữ chân tay nước! Bao lương hoặc ăn chia-môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hoà đồng. Vui lòng liên hệ Katie: 239-267-7908 Xin cảm ơn rất nhiều ! Thương lượng Contact: Tran 239 2677908

 2,584 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:18 - September 25