TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Apr 19, 06:06     593 miles    # 337

Cần thợ nail gấp

Cần thợ nail gấp

Carol stream , Illinois IL

Cần thợ gấp!! Gấp!! Gấp Tiệm em cần thợ Tay Chân Nước hoặc biết làm everything. Tiệm ở vùng Carol stream, IL. Tay Chân Nước bao lương 700-900 6 ngày tuỳ theo tay nghề quanh năm, thợ biết làm everything bao lương 950-1200 tuần 6 ngày quanh năm. Cuối năm có vacation pay. Tiệm làm vui vẻ và chia turn rất công bằng. Tiệm hong có người nhà. Vợ. Chồng cũng được. Anh chị nào interested xin liên lạc : Tinah Le (224) 340-5959 hay inbox em để biết thêm chi tiết. Thương lượng Contact: Tina (224) 340-5959

 3,070 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 08:21 - September 25