TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Apr 17, 19:38     494 miles    # 323

Cần thợ Nails, tiệm rất đông khách ở vùng Bethlehem GA

Cần thợ Nails, tiệm rất đông khách ở vùng Bethlehem GA

Bethlehem, Georgia GA

Cần thợ Nails, tiệm rất đông khách ở vùng Bethlehem, GA, tiệm vui vẻ như gia đình. Income average $1200/ tuần. Xin liên lạc (470) 334-1220. Income $1200 - $1400/ tuần Contact: Manager (470) 334-1220

 3,673 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:54 - September 25