TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 20, 05:46     1,699 miles    # 306

Tiệm đang cần 4/ 5 thơ GẤP!!!!!

Tiệm đang cần 4/ 5 thơ GẤP!!!!!

Las cruces, New Mexico NM

SALON CỰC BẬN, Trong covid hay không chúng ta vẫn ở SLAM! (tiệm khách Mỹ trắng với người Mỹ only) Vui lòng mở để đọc TẤT CẢ các chi tiết! Số điện thoại / địa điểm ở trong đó! Nếu lỗi chính tả một chút là do tôi không biết đọc tiếng Việt, nên hãy NHẮN TIN cho tôi bằng tiếng Anh 774-420-5192. Nhân tiện, tôi ở đây đăng bài không tìm kiếm lượt thích hoặc bình luận. Tôi thực sự chỉ cần * KINH NGHIỆM * làm móng cho SALON CỰC BẬN của tôi, nên nếu bạn không cần việc làm thì đừng đọc bài đăng của tôi. Cảm ơn bạn! Làm $7000 - $8000/ tháng Contact: Owner 774-420-5192

 1,044 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 06:58 - September 25