TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 16, 15:30     311 miles    # 294

Cần Nhiều Thợ Nail.

Cần Nhiều Thợ Nail.

Denver, North Carolina NC

PURE LUX NAILS. Denver, NC. Cần Nhiều Thợ Nail. Trả lương hoặc ăn chia. Theo kinh Nghiệm. Khu my trang/ tip cao! Xin LL # 704-756-0905. Looking for nail technicians. Salary plus commission. Excellent area and salon. Denver, NC. Contact 704-756-0905. Khu my trang/ tip cao! Contact: PURE LUX NAILS 704-756-0905

 1,167 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 17:31 - September 16