TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 16, 15:28     345 miles    # 293

Cần thợ bột!

Cần thợ bột!

RockHill, South Carolina SC

Cần thợ bột! Tiệm gia đình nhỏ, thoải mái có khách nên đang cần thêm một vài thợ bột, tiệm nhiều khách làm móng kiểu và design, thợ phải có bằng SC. Nếu cần, em có thể hỗ trợ giúp đổi bằng. Tiệm thường 6:30pm đóng cửa. Bao lương trung bình $1000/ tuần, ăn chia nếu hơn! Nếu có nhu cầu xin liên lạc với Vy 704-877-6999. MVNail: 1506 E Main St, RockHill, SC 29730 Bao lương trung bình $1000/ tuần, ăn chia nếu hơn! Contact: Vy 704-877-6999.

 1,293 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:09 - January 18