TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 16, 15:26     332 miles    # 292

Cần thợ nails

Cần thợ nails

Ballantyne, North Carolina NC

Tiệm đang cần thợ biết làm đủ thứ và chân tay nước. Bao lương trên ăn chia tuỳ theo tay nghề và khả năng. Tiệm khu Mỹ trắng trên 90%, típ cao và chỗ làm thân thiện vui vẻ Xin gọi: Tony (678) 717-7356 Thank you Bao lương trên ăn chia, típ cao Contact: Tony (678)717-7356

 1,182 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 08:09 - September 25