TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 15, 12:14     566 miles    # 290

Cần thợ nails, tiệm rất đông khách

Cần thợ nails, tiệm rất đông khách

Clarksville, Tennessee TN

Cần thợ tay chân nước và thợ bột. Tiệm rất đông khách, làm vui vẻ như gia đình, lương trung bình $1300/ tuần, có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc shop (931) 933-1171 Cell 931-206-1483 Lương trung bình $1300/ tuần Contact: Owner (931) 933-1171

 638 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 08:20 - September 25