TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 15, 12:12     1,699 miles    # 289

Tiệm đang cần rất là nhiều thợ!!!!!

Tiệm đang cần rất là nhiều thợ!!!!!

Las cruces, New Mexico NM

7000/ $8000 & UP một tháng, chưa tính tiền tip!!!! Tiệm của em đang cần thợ giỏi bột và nhổ (waxing) gấp!!!! We are looking for 3/ 4 nails techs to join our team! Call me if your interested. GỌI ĐI LÀM LIỀN! Tiêm em không có mùa vắńg. Nếu Chịu đi xa mới có income RẤT Là CAO!!!!! Can 3/ 4 tho nail TRE GAP GAP, tho lam 1200 toi 1500/ week mua dong, summer 1400-2200!!!tiem rat la dong khach!! Can tho bot goi biet lam EVERYTHING bao luong 1100- 1400 tuy theo kha nang, bao luong quanh nam! Khach rat sang, Gia nail cao, tip nhieu ($200-$300/ Week) Co cho Sạch sẽ thoải mái, cho tho o xa only $300/ thang! Chu vui ve thoai mai! Pedicure $27-$100 (gel extra $15) Nails -$40-$100 & up (Tho em lam easy 1400-1800/ weekly mua dong) Please call me DIRECTLY! (Cần hỏi cái gì làm ơn gọi thẳng) That long xin lien lac, or TEXT Kaylina 774-262-6822 Please send me your work when you text. Thank you. $7000-$8000/ thang!!! Contact: Kaylina (774) 420-5192

 521 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:41 - September 25