TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 11, 10:49     915 miles    # 278

Cần thợ gấp

Cần thợ gấp

Pembroke Pines, Florida FL

Cần thợ evertging nam nữ gấp. Tiệm build khách làm bột màu với design kiểu cách. Tiệm ở pembroke pines khách mix đen, mễ, mỹ trắng. Tiệm nằm trong chợ sedano, đối diện publix, gần sam, walmart, mall. Tip cao trung bình 5$/ người bảo đảm. Instagram: lovely_nails_pines. Liên hệ: 252-481 4737 or 248 -525 0228 1k-1k7 Contact: Khoi (248) 525-0228

 1,317 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:58 - September 25