TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 08, 06:26     527 miles    # 268

Can tho nail Cartersville, GA

Can tho nail Cartersville, GA

Cartersville, Georgia GA

1. Cần thợ tay chân nuớc, biết son gel. Bao luơng $600/ tuần, hơn ăn chia 6/ 4. Giờ làm việc 10am-7pm Tuesday-Saturday. Sunday and Monday: Closed.2. Can Tho lam everything. Bao luơng $800/ tuần, hơn ăn chia 6/ 4. Xin vui lòng gọi/ text: 470-236-2231. Thank you. Bao lương tue theo tay nghe! Contact: Manager (470) 236-2231

 1,223 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:09 - September 25