TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Mar 05, 07:20     818 miles    # 265

Cần thợ nail Tampa  (Carrollwood)

Cần thợ nail Tampa (Carrollwood)

Tampa, Florida FL

Tuyển thợ nam/ nữ full time, biết làm bột và dip. Khu Mỹ trắng, đông khách, tip cao, chỗ làm vui vẻ, thoải mái. ĐẢM BẢO INCOME ỔN ĐỊNH Xin vui lòng liên lạc. (NiNi) - (813) 353-0991 ĐẢM BẢO INCOME ỔN ĐỊNH Contact: Nini (813) 389-0035

 1,238 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 06:25 - September 25