TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 27, 01:55     522 miles    # 252

Cần thợ nhiều thợ nails gấp gấp

Cần thợ nhiều thợ nails gấp gấp

Savannah, Georgia GA

Cần thợ bột và thợ tay chân nước, Nails giá cao, tip hậu, lương cao, bao lương trên ăn chia, chỗ làm vui vẻ hoà đồng. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang không cần bằng. Thương lượng Contact: Diane (336) 782-3192

 505 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:19 - September 16