TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 26, 19:50     1,935 miles    # 243

Cần Gấp Thợ Biết Làm Bột & SNS

Cần Gấp Thợ Biết Làm Bột & SNS

Queen Creek, Arizona AZ

Tiệm Nails Vùng Queen Creek Market Place, Khu Mỹ Trắng, Đông Khách, Tip Nhiều, Không Khí Làm Việc Như Gia Đình. $1000-$1200/ 6 Ngày 1Tuần Contact: Tiffany Nguyen (480) 882-1964

 1,113 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 03:45 - June 24