CẦN THỢ NAILS

Login   Sign up  
 
XIN CHÀO BẠN!

TRANG CHỦ
Đăng tin ngay
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 26, 03:27     237 miles    # 230

Cần thợ nails năm hoạc nữ

Cần thợ nails năm hoạc nữ

GREENVILLE, North Carolina NC

CẦN THỢ NAILS NAM, NỮ LÀM BỘT, VÀ CŨNG CẦN THỢ CHÂN TAY NƯỚC BAO LƯƠNG $1000 TUẦN, HƠN CHIA 60/ 40 TIỆM RỘNG RẢI, KHÁCH 90%TRẮNG TIP CAO, CÓ CHỖ Ở, VÀ PHÒNG RIÊN SẠCH SẼ CHO THỢ XUYÊN BANG. TIỆM Ở GREENVILLE NORTH CAROLINA ĐIỆN THOẠI: ANH ĐẠT số 213-505-2469 ANH Bảo số 252-497-1934 Bảo lương $1000/ tuần hơn 60/ 40 Contact: Anh Đạt (213) 505-2469

 247 lượt xem    |    Chia sẻ  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:32 - June 14