TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 26, 03:19     28 miles    # 223

Sang tiem Nails

Sang tiem Nails

Berryville, Virginia VA

Moved, sang tiem Nails $50 Tiệm vùng berryville, VA, rộng 1100sf, rent 1100/ m.5 bàn 5 ghế 1 phòng waxing.90%trắng.10% đen, kg cạnh tranh, tiệm đã hoạt động gần 5 năm nay cần sang lại vì sức khỏe, kg chịu lạnh được, moved về vùng ấm hơn. - Nếu những ai chỉ có 2 vợ chồng, kg có người thân cùng làm Nails xin đừng mua tiệm của tôi, nơi đây rất khó kiếm thợ (thợ sẽ kg ở lâu vì buồn) hiện nay chúng tôi chỉ làm khách hẹn vì chỉ có 2 vợ chồng, khách bỏ đi rất nhiều nếu các bạn có gd cùng làm sẽ dể dàng build thêm khách. My phone: 540 313 1892 hoac : 540 514 1713 gặp Trang $50 Contact: Trang (540) 314-1892

 1,169 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 16:54 - September 16