TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 26, 03:17     1,944 miles    # 221

Cần thợ nail

Cần thợ nail

Scottsdale, Arizona AZ

Cần thợ nail tc gel, sns, bột. full time/ part time bao lương. Tiệm vùng scottsdale gần scottsdale mall. Tiệm mở 9:30 - 6:00. LL 702-927-2075 Vincent. Thương lượng Contact: Vincent (702) 927-2075

 913 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 04:27 - June 24