TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 26, 03:15     750 miles    # 218

CẦN THỢ GẤP

CẦN THỢ GẤP

Leeburg, Florida FL

Cần thợ Nails ! bao lương 1k2-1k6 tuỳ khả năng ! tiệm vùng Leesburg, Fl. cách Orlando 50p. giá cao, t/ c basic $46, bột $45 up ! kiểu cách design nhiều ! call or text 3526300909 bao lương 1k2-1k6 Contact: Sang (352) 630-0909

 1,121 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 07:07 - September 25