TIM THO NAILS

Login   Sign up  
 
Hello!

HOME
Post new
 
Home   Xem tin đăng

Cần thợ - Sang tiệm - Rao vặt ở USA

Feb 03, 10:28     1,957 miles    # 127

Cần thợ Nail nam nữ

Cần thợ Nail nam nữ

Glendale, Arizona AZ

Cần thợ nam, nữ làm bột, đíp CTN. Full time hoặc part time. Thích hợp cho ai muốn làm bột, chổ làm thoải mái, làm 6 ngày hơn ăn chia. Làm bao lương quanh năm Contact: Owner (623) 463-1986

 545 Views    |    Share  

 

© 2020 - USA Nails Salon Social Network

GMT-6 Timezone 03:17 - June 24